ZPM

De Haan
aan zee
FOTO
Impressie's


periode
1959 - 1966


In juli 2006 vond ik toevallig de site "www.zeepreventorium.org", gepubliceerd door Dhr. Marc Doigny.
Een verrassende ontdekking, want voordien was op het internet nauwelijks informatie over
het "Zeepreventorium - Prevent Marin" ten tijde van Dr. Alexander terug te vinden..

Dit in schril kontrast met de wereld-bekendheid waarvan zowel de instelling als de leidinggevende figuur Dokter Fernand Alexander tijdens de zestiger jaren van de vorige eeuw kon genieten.
In die periode werd het instituut haast onherroepelijk geassociëerd met de medische directeur, Dr. Alexander, en met de door hem (als revolutionair beschouwde) behandeling van asthma.
"Zeepreventorium", "Asthma", en "Alexander" waren omzeggens synoniemen voor éénzelfde begrip.Ik was werkzaam in het preventorium tijdens de jaren 1959 tot 1966. Een tijdspanne van amper 7 jaren waar ik soms met weemoed, maar soms ook met verbittering aan terugdenk.

Over deze periode heb ik een collectie van ongeveer een 350-tal foto's. Hoewel ik na ontdekking van "zeepreventorium.org" onmiddellijk bereid was deze ter beschiking te stellen van Marc Doigny, heb ik toch enige tijd geaarzeld om met hem contact op te nemen. Welke meerwaarde konden mijn beelden voor hem betekenen, gezien de enorme hoeveelheid materiaal waarover hij reeds beschikte ? Zijn positieve reaktie gaf echter de doorslag om ze onder vorm van copie's toch aan hem door te sturen.
(Opm. - De toegevoegde omschrijvingen en commentaren zijn echter uitsluitend van zijn hand, en stroken niet altijd ten volle met mijn ervaringen en herinneringen.)

Mijn impressie's uit de periode 1959-1966.

Verwacht van mij geen uitgebreide teksten of achtergrondinformatie. Ex-collega's van toen, die hun volledige loopbaan in het instituut hebben doorlopen, zijn oneindig beter geplaatst om deze taak op zich te nemen. Bovendien ontbreekt mij volkomen de gave om U op een uitgebreide manier literair te kunnen boeien. Misschien af en toe een korte anekdote, een kleine toelichting, een beperkt woordje uitleg gekoppeld aan een specifiek beeld of specifieke fotoreeks.

Bij ieder die in deze periode bij het prevent-leven (beroepsmatig of als patiënt) betrokken was, zal een bezoek aan deze pagina's herinneringen oproepen waarvan men dacht ze reeds lang te hebben vergeten. Geniet ervan, laat een glimlach je mondhoeken krullen bij de vele prettige herinneringen , maar milder de pijn en de wrok van de moeilijke en soms ook wrange momenten.

VERDER NOG VEEL KIJKPLEZIER OP DE FOTO-PAGINA'S.

(Alle foto's dateren uit de periode 1959 tot 1966 - Jaak MAHIEU)Laatste aanpassingen van deze pagina.
Inhoud: oktober 2006   -   Lay-out: juli 2015
Pagina-Status : Voltooid