De Haan
Vlissegem
1961 -1962 - 1964 - De verdwenen dorpsmolen
van "Gustje Malfeyt"
www.uitkerke.be


Inleidende opmerking

Ik ben noch historicus noch molenkenner. Misschien een heel klein beetje molenminnaar, maar wie is dit nu eigenlijk niet ? Ik beschik alleen over enkele eigen foto's, opgenomen kort na het omwaaien van de molen, hier gepubliceerd en voorzien van een kort titeltje uit persoonlijke herinnering.

Alle overige informatie werd door mij gevonden op het internet en is ofwel integraal, ofwel enkel met de relevante gedeelten ervan overgenomen. Ikzelf heb dus geen enkele verdienste (of schuld) bij de opmaak en inhoud ervan.

Het auteurschap van deze teksten berust bij de eigenaars van de diverse websites of bij de bronnen die zij zelf hebben gebruikt of vernoemd. Een aanklikbare link (icoontje) naar de home-page van deze sites is telkens voorzien.

Koninklijke bibliotheek Belgie
www.molenechos.org BRON: Collectie Verdwenen Belgische Molens
Uitgever: Stichting Levende Molens - Collectie: John Verpaalen, Roosendaal

"Gustje Malfeyt" (links) met "???" bij de ingestorte molen.

Altijd paraat : 24op24 7op7 - Gustje's muizenval.

Opnieuw "Gustje Malfeyt" met "???" bij de ingestorte molen.


In zowat alle literatuur over de geschiedenis van Vlissegem wordt uiteraard de molen vermeld.
* * * *

Tekst uit een boekje waar Vlissegem wordt bekeken aan de hand van oude postkaarten.
Hoewel de opgaven van de aanwezige inschriften niet echt accuraat zijn, kunnen op internet gemakkelijk verdere gegevens gevonden worden.
De tekst in de zijwand van de molen zoals vermeld in het boekje over Vlissegem is op zijn minst gezegd nogal slordig overgenomen.(Opm. 01-07-2015) : De zoekterm "De Smidt Benedictus" levert via Google slechts 1 resultaat op en linkt naar de site "issuu.com".


Meer weten over de molen ? Bezoek de volgende links :

BRON: Collectie Verdwenen Belgische Molens
www.molenechos.org Naam : Molen Maelfeyt - Vijfwegestraat 16 - 8421 Vlissegem (De Haan)
Type : Staakmolen - Functie : Korenmolen - Bouwjaar ca. 1500 /17de eeuw
Verdwenen : 1961 (11 december) : storm + 1986 (3 maart) : val gebint

De Molen Maelfeyt, genoemd naar de laatste molenaar, was een houten korenwindmolen. Hij werd opgericht rond 1500 en werd na zijn vernieling tijdens de godsdiensttroebelen in het begin van de 17de eeuw herbouwd.
De laatste molenaars waren August Maelfeyt en René Maelfeyt (+23 october 2004, 95 jaar). De molen bleef tot juist na de tweede wereldoorlog (1945) in werking.

In de storm van 5 december 1961 had de kast erg geleden. Een hele tijd al was aan één zijde de middenlijst beginnen scheuren. Aan de andere zijde schoof zij van de steenbalk af. Met het gewicht van de askop en een overgebleven steenkoppel heeft de storm hierop een zware druk uitgeoefend.

In de stormwind van de nacht van 10 op 11 december is hij in de vroege morgen gevallen. De sterk vervallen molen had geen schijn van kans tegen de woeste windstoten.
Enkel het gebint en de steenbalk boven de staak bleven overeind. Deze vielen pas in de stormnacht van 2 op 3 maart 1986. Hoewel de steenbalk 25 jaar op de staak was blijven liggen waren in de ijzeren maan drie oude breuken.

De molen was ooit eigendom van de groottante (Octavie Vandewoestijne) van molenexpert Christian Devyt uit Brugge. Naar eigen zeggen heeft hij er zijn hele jeugd (o.m. de tweede wereldoorlog) versleten!
De weduwe van August Maelfeyt, Josepha Gooris, bleef de 17de eeuwse-molenaarswoning bewonen tot haar overlijden in 1996. In 2006-2007 werd het huis omgebouwd tot restaurant "Bistro t Molenhuys".
Lieven Denewet
. . .

BRON : De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed - Molenaarswoning (ID: 214307)
Gemeente: De Haan - Deelgemeente: Vlissegem - Adres: Vijfwegestraat 16
Molenaarswoning op de hoek met de Keydorpstraat bij de (verdwenen) "Dorpsmolen" van Vlissegem.


. . . Op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) staat de dorpsmolen ten noordwesten van de kerk afgebeeld. Deze molen verdwijnt tijdens de 16de of begin 17de eeuw. In 1611 wordt Laurens Meersman de molenaar van een nieuwe windkorenmolen die nu wellicht op de hoek met de Lepelemstraat en de Warvinge wordt opgetrokken. . . .

BRON : Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ
Koninklijke bibliotheek Belgie FERRARIS
1777 - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik


Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat de molen op die plaats afgebeeld met ten zuiden ervan het molenhuis. Op een kaart van circa 1800 getekend als houten staakmolen op bakstenen teerlingen.

De molen blijft werkzaam tot 1945, wordt circa 1957 ontmanteld en uiteindelijk in 1961 geveld door een hevige storm.
Het molenaarshuis blijft tot 1996 bewoond door de weduwe van de laatste molenaar August Maelfeyt. Vanaf 2007 wordt het gerenoveerde huis uitgebaat als restaurant. . . .


Laatste aanpassing van deze pagina : juli 2015.
Pagina-Status : Afgewerkt