De Haan
Klemskerke
1964 - Nieuwe Steenweg - Dorpsstraat
Een halve eeuw verschil.
www.uitkerke.be


In 2014 was het 50 jaar geleden dat de verbindingsweg De Haan-Klemskerke en verder door naar de rijksweg N3 werd vernieuwd.
Van deze werken zijn hier een korte reeks unieke beelden te zien (uiteraard in zwart-wit). Waar mogelijk zijn ter vergelijking van dezelfde locatie's beelden opgehaald met de Google Street View applicatie.
Het is verbijsterend te zien hoe in een tijdspanne van een halve eeuw een landschap en het straatbeeld kan veranderen.
Maar even opmerkelijk is het om vast te stellen dat, weliswaar gerenoveerd en aangepast, ook heel wat bewaard gebleven is.

Het beton, nodig voor de heraanleg van de baan werd ter plaatse gemengd. De exacte locatie van deze kleine beton-centrale kan ik mij spijtig genoeg niet meer herinneren.Werken op de Nieuwe Steenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan-Zuid.

Anno 1964 © Google StreetView - sept. 2009
Anno 1964 © Google StreetView - sept. 2009
Anno 1964 © Google StreetView - sept. 2009
Anno 1964 © Google StreetView - sept. 2009
Anno 1964 © Google StreetView - sept. 2009

De Dorpsstraat in dorpskern van Klemskerke en verder door richting rijksweg Brugge-Oostende.
Op dit laatste traject werden enkele bochten "recht getrokken" tot ongenoegen van de plaatselijke landbouwer(s). Van hun landerijen kwamen namelijk gedeelten ofwel links ofwel rechts van de baan te liggen, daar waar het voorheen aaneengesloten percelen waren.
Sommige van deze stukken waren zodanig klein, dat een rendabele bebouwing eigenlijk niet meer mogelijk was.
De frustaties's waren zo groot, dat het betonnen wegdek van een tijdens de dag aangelegd stuk baan zelfs eens in de loop van de daarop volgende nacht gedeeltelijk werd omgeploegd.

Anno 1964 © Google StreetView - sept. 2009
© Google StreetView - april. 2009 De luchtleidingen van de electriciteit volgen nog steeds de oorspronkelijke bedding van de Dorpsstraat. © Google StreetView - april. 2009

Status: Afgewerkt op 8 juli 2012