Uitkerke

SITEMAPS LUCHTFOTO'S GEBEURTENISSEN ZPM-Impressie's DIVERS
(Bron: www.ngw.nl)Meer weten over het wapenschild van
UITKERKE

Uitkerke Anno 1985
(Bron: www.ngw.nl)Meer weten over het wapenschild van
WEST-VLAANDEREN

Op deze site zullen hoofdzakelijk (niet uitsluitend) reportagefoto's worden gepubliceerd
uit het archief van FOTO MAJA .
De gekozen beelden hebben een algemeen karakter en staan meestal in verband met allerlei Uitkerkse toestanden en gebeurtenissen.
Ook andere foto's, zonder direkt verband met Uitkerke, maar waarvoor een zekere interesse kan bestaan, komen aan bod. Het zijn opname's gemaakt in aangrenzende gemeenten, die voor de Uitkerkenaar dan ook herkenbaar zullen zijn.
Zoek op deze site geen uitgebreide toelichtingen of commentaren. Doel is het tonen van beelden.
Verwacht evenmin een hoogstandje van webdesign: daarvoor ontbreekt het de maker aan de nodige
intelligentie, kennis en geduld ! ! ! ! ! !

VEEL KIJKPLEZIER

Kontakteer : Jaak Mahieu - Uitkerke
On this site pictures are shown, mainly (but not exclusively) originating from the collection
of FOTO MAJA from Uitkerke (BELGIUM).
Uitkerke is a small municipality, located at the Belgian coast.
The collection includes for example more than 300 airial photos.
Chosen pictures have a general character, concerning all kinds of situations and events at Uitkerke.
Also others, without direct link to Uitkerke but for which a certain interest can exist, are taken into consideration. They have been made in adjacent municipalities, and so will be recognizable to inhabitants of Uitkerke.
Missing extended explanations or comments on this site ? Sorry, but the only aim is showing pictures. Also nice "web design" has not to be expected: for that it is lacking the maker the necessary
intelligence, knowledge and patience ! ! ! ! ! !
( PLEASE: Take contact with me to offer me a better English translation of the dutch introduction-part above.)
Contact : Jaak Mahieu - Uitkerke
Sur ce site des photos de reportage sont publiées, venant principalement de l'archive de
FOTO MAJA à Uitkerke (Belgique).
Uitkerke est une petite commune, située sur la Cote Belge.
La collection représentée contient plus de 300 photo's aériennes.
Les images choisies ont un caractère général concernant toutes sortes de situations et d'événements à Uitkerke.
Aussi d'autres photos, sans lien direct avec Uitkerke, mais pour lesquelles peut exister un certain intérêt, sont ajoutées à la collection. Elles ont été faites sur le terrain des communes avoisinantes, et seront donc facilement reconnaissables par les habitants d' Uitkerke.
Sur ce site, commentaires ou vastes explications sont introuvables. Le but est de montrer des images.
N'attendez pas non plus un "design de web" superbe: pour cela, le réalisateur manque d'intelligence, de connaissances et de patience nécessaire ! ! ! ! ! !
Contact : Jaak Mahieu - Uitkerke
Diese Website enthält überwiegend, aber nicht ausschließlich, Fotos aus dem Archiv von FOTO MAJA .
Uitkerke ist eine kleine Gemeinde an der belgischen Küste.
Die Bildergalerie enthält beispielsweise mehr als 300 Luftaufnahmen.
Die ausgewählten Fotos haben einen allgemeinen Charakter und beziehen sich auf Gegebenheiten und Ereignisse in Uitkerke.
Auch Bilder ohne direkten Bezug zu Uitkerke, für die Interesse bestehen kann, wurden aufgenommen. Sie entstanden in angrenzenden Gemeinden und sind somit für Einwohner von Uitkerke wieder zu erkennen.
Diese Website beinhaltet keine ausführlichen Erläuterungen oder Kommentare. Alleiniges Ziel ist die Darbietung von Bildern. Auch ein professionelles Webdesign wird nicht angestrebt. Dem Betreiber fehlen dazu der notwendige
Sachverstand, die Kenntnis und Geduld.
Kontakt : Jaak Mahieu - Uitkerke*     *    *

Handleiding HTML. First Page 2006 HTML-Editor
Voornamelijk en haast uitsluitend door gebruik van de gratis en vrij ter beschikking gestelde HTML-Handleiding en dito HTML-Editor kon deze site tot stand komen.

Daarom een speciale dank aan al dezen die instaan voor de realisatie van deze twee belangrijke hulpmiddelen.

Verdere hulp (voor opmaak, onderhoud, inhoud, bekendmaking of andere) wordt belangloos verstrekt door
ORO-Nieuws - Knokke-Heist. Dr. Geert Demaest - Tegernsee - Duitsland  Met dank aan Dhr. Alfons Monte. Wikipedia Met dank aan Dhr. Marc Doigny.

Gemakkelijk en probleemloos backup-programma. Album Generator voor website's  Probleemloos opladen en syncroniseren van de site.


Voor toegang tot het internet, beheer domeinnaam en huur van webruimte wordt gebruik gemaakt van volgende commerciële diensten
BELGACOM DNS-Belgium STONELaatste aanpassingen van deze pagina.
Inhoud: september 2006   -   Lay-out: juli 2015
Pagina-Status : Voltooid